Forum und email
shmop_close

shmop_close

(PHP 4 >= 4.0.4, PHP 5)

shmop_close -- Zavřít blok sdílené paměti

Popis

void shmop_close ( int shmid )

shmop_close() se používá k zavření bloku sdílené paměti.

shmop_close() přijímá shmid, což je identifikátor bloku sdílené paměti vytvořený funkcí shmop_open().

Příklad 1. Zavření bloku sdílené paměti

<?php
shmop_close
($shm_id);
?>

Tato ukázka zavře blok sdílené paměti pojmenovaný $shm_id.