Forum und email
shmop_read

shmop_read

(PHP 4 >= 4.0.4, PHP 5)

shmop_read -- Přečíst data z bloku sdílené paměti

Popis

string shmop_read ( int shmid, int start, int count )

shmop_read() čte řetězec z bloku sdílené paměti.

shmop_read() přijímá 3 argumenty: shmid, což je id bloku sdílené paměti vytvořeného funkcí shmop_open(), start, což je offset na kterém má čtení začít, a count, což je počet bytů, které se mají přečíst.

Příklad 1. Čtení bloku sdílené paměti

<?php
$shm_data
= shmop_read($shm_id, 0, 50);
?>

Tato ukázka přečte z bloku sdílené paměti 50 bytů a umístí načtená data do $shm_data.