Forum und email
icap_list_events

icap_list_events

(PHP 4 <= 4.2.3)

icap_list_events -- Vrátit seznam událostí mezi dvěma daty

Popis

array icap_list_events ( int stream_id, int begin_date [, int end_date] )

Vrací pole id událostí, které jsou mezi dvěma danými daty.

icap_list_events() přijímá počáteční a konečné datum kalendářového streamu. Vrací pole identifikátorů událostí, které jsou mezi těmito dvěma daty.

Všechny datetime záznamy tvoří objekt, který obsahuje:

  • int year - rok

  • int month - měsíc

  • int mday - den v měsíci

  • int hour - hodinu

  • int min - minuty

  • int sec - sekundy