Forum und email
icap_open

icap_open

(PHP 4 <= 4.2.3)

icap_open -- Otevřít ICAP spojení

Popis

resource icap_open ( string calendar, string username, string password, string options )

Při úspěchu vrací ICAP stream, při chybě FALSE.

icap_open() otevře ICAP spojení s daným calendar zdrojem dat. Pokud je přítomen argument options, předá tyto options danému mailboxu.