Forum und email
icap_rename_calendar

icap_rename_calendar

(PHP 4 <= 4.2.3)

icap_rename_calendar --  Rename a calendar

Description

string icap_rename_calendar ( int stream_id, string old_name, string new_name )

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.