Forum und email
ICAP funkce [zastaralé]

LX. ICAP funkce [zastaralé]

Úvod

Poznámka: Icap bude v brzké době odstraněno. Ani tento modul ani tato verze knihovny icap již není podporována. Pokud v PHP potřebujete kalendářové schopnosti, použijte raději mcal.

Požadavky

Musí být nainstalována knihovna icap, která již není podporována a dostupná.

Instalace

Pokud chcete používat tyto funkce, musíte PHP zkompilovat s volbou --with-icap.

Konfigurace běhu

Toto rozšíření nemá definováno žádné konfigurační direktivy.

Typy prostředků

Toto rozšíření nemá definován žádný typ prostředku (resource).

Předdefinované konstanty

Toto rozšíření nemá definovány žádné konstanty.

Obsah
icap_close -- Zavřít ICAP stream
icap_create_calendar --  Create a new calendar
icap_delete_calendar --  Delete a calendar
icap_delete_event -- Delete an event from an ICAP calendar
icap_fetch_event -- Získat událost z kalendářového stream
icap_list_alarms --  Vrátit seznam událostí, které mají v dané datum/čas puštěný alarm
icap_list_events -- Vrátit seznam událostí mezi dvěma daty
icap_open -- Otevřít ICAP spojení
icap_rename_calendar --  Rename a calendar
icap_reopen --  Reopen ICAP stream to new calendar
icap_snooze -- Zapnout alarm
icap_store_event -- Uložit událost do ICAP kalendáře