Forum und email
icap_fetch_event

icap_fetch_event

(PHP 4 <= 4.2.3)

icap_fetch_event -- Získat událost z kalendářového stream

Popis

int icap_fetch_event ( int stream_id, int event_id [, int options] )

icap_fetch_event() získá událost z kalendářového streamu určenou argumtem event_id.

Vrací objekt události obsahující:

 • int id - ID této události.

 • int public - TRUE, pokud je událost veřejná, FALSE, pokud je soukromá

 • string category - kategorie této události

 • string title - titul této události

 • string description - popis této události

 • int alarm - kolik minut před touto událostí se má odeslat alarm/připomínka

 • object start - Objekt obsahující datetime záznam.

 • object end - Objekt obsahující datetime záznam.

Všechny datetime záznamy tvoří objekt, který obsahuje:

 • int year - rok

 • int month - měsíc

 • int mday - den v měsíci

 • int hour - hodinu

 • int min - minuty

 • int sec - sekundy