Forum und email
icap_delete_calendar

icap_delete_calendar

(PHP 4 <= 4.2.3)

icap_delete_calendar --  Delete a calendar

Description

string icap_delete_calendar ( int stream_id, string calendar )

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.