Forum und email
icap_create_calendar

icap_create_calendar

(PHP 4 <= 4.2.3)

icap_create_calendar --  Create a new calendar

Description

string icap_create_calendar ( int stream_id, string calendar )

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.