Forum und email
icap_store_event

icap_store_event

(PHP 4 <= 4.2.3)

icap_store_event -- Uložit událost do ICAP kalendáře

Popis

string icap_store_event ( int stream_id, object event )

icap_store_event() ukládá událost do ICAP kalendáře. Objekt události se skládá z:

 • int public - TRUE, pokud je událost veřejná, FALSE, pokud je soukromá

 • string category - kategorie této události

 • string title - titul této události

 • string description - popis této události

 • int alarm - kolik minut před touto událostí se má odeslat alarm/připomínka

 • object start - Objekt obsahující datetime záznam.

 • object end - Objekt obsahující datetime záznam.

Všechny datetime záznamy tvoří objekt, který obsahuje:

 • int year - rok

 • int month - měsíc

 • int mday - den v měsíci

 • int hour - hodinu

 • int min - minuty

 • int sec - sekundy

Při úspěchu vrací TRUE, při chybě FALSE.