Forum und email
dbase_close

dbase_close

(PHP 3, PHP 4, PHP 5)

dbase_close -- Closes a database

Popis

bool dbase_close ( int dbase_identifier )

Closes the given database link identifier.

Seznam parametrů

dbase_identifier

The database link identifier, returned by dbase_open() or dbase_create().

Návratové hodnoty

Vrací TRUE při úspěchu, FALSE při selhání.

Příklady

Příklad 1. Closing a dBase database file

<?php

// open in read-only mode
$db = dbase_open('/tmp/test.dbf', 0);

if (
$db) {
  
// read some data ..
  
  
dbase_close($db);
}

?>