Forum und email
pdf_show

pdf_show

(PHP 3 >= 3.0.6, PHP 4, PECL)

pdf_show -- Umístit text na aktuální pozici

Popis

bool PDF_show ( resource pdfdoc, string text )

Funkce pdf_show() umístí řetězec text na současnou pozici s využitím aktuálního fontu.

Viz také pdf_show_xy(), pdf_show_boxed(), pdf_set_text_pos(), pdf_set_font().