Forum und email
imagesavealpha

imagesavealpha

(PHP 4 >= 4.3.2, PHP 5)

imagesavealpha -- Set the flag to save full alpha channel information (as opposed to single-color transparency) when saving PNG images

Popis

bool imagesavealpha ( resource image, bool saveflag )

imagesavealpha() sets the flag to attempt to save full alpha channel information (as opposed to single-color transparency) when saving PNG images.

You have to unset alphablending (imagealphablending($im, FALSE)), to use it.

Alpha channel is not supported by all browsers, if you have problem with your browser, try to load your script with an alpha channel compliant browser, e.g. latest Mozilla.

Seznam parametrů

image

An image resource, returned by one of the image creation functions, such as imagecreatetruecolor().

saveflag

Návratové hodnoty

Vrací TRUE při úspěchu, FALSE při selhání.

Poznámky

Poznámka: Tato funkce vyžaduje GD 2.0.1 nebo novější (doporučena verze 2.0.28 nebo novější).