Forum und email
openssl_sign

openssl_sign

(PHP 4 >= 4.0.4, PHP 5)

openssl_sign -- Generate signature

Popis

bool openssl_sign ( string data, string &signature, mixed priv_key_id [, int signature_alg] )

Při úspěchu vrací TRUE, při chybě FALSE. Úspěšně vytvořený podpis se umístí v signature.

openssl_sign() vypočítá podpis pro daná specified data pomocí SHA1 hashe a následně jej zakóduje soukromým klíčem asociovaným s priv_key_id. Pozn.: samotná data nejsou kódována.

Příklad 1. openssl_sign() example

// $data obsahuje data určená k podpisu

// získat ze souboru soukromý klíč a připravit ho
$fp = fopen("/src/openssl-0.9.6/demos/sign/key.pem", "r");
$priv_key = fread($fp, 8192);
fclose($fp);
$pkeyid = openssl_get_privatekey($priv_key);

// vytvořit podpis
openssl_sign($data, $signature, $pkeyid);

// uvolnit klíč z paměti
openssl_free_key($pkeyid);

Viz také openssl_verify().