Forum und email
pg_update

pg_update

(PHP 4 >= 4.3.0, PHP 5)

pg_update --  Update table

Popis

mixed pg_update ( resource connection, string table_name, array data, array condition [, int options] )

pg_update() updates records that matches condition with data. If options is specified, pg_convert() is applied to data with specified options.

Varování

Tato funkce je EXPERIMENTÁLNÍ. Chování této funkce, její název a všechno ostatní, co je zde zdokumentováno, se v budoucích verzích PHP může BEZ OHLÁŠENÍ změnit. Berte to v úvahu a používejte tuto funkci na vlastní nebezpečí.

Seznam parametrů

connection

PostgreSQL database connection resource.

table_name

Name of the table into which to update rows.

data

An array whose keys are field names in the table table_name, and whose values are what matched rows are to be updated to.

condition

An array whose keys are field names in the table table_name, and whose values are the conditions that a row must meet to be updated.

options

Any number of PGSQL_CONV_OPTS, PGSQL_DML_NO_CONV, PGSQL_DML_EXEC or PGSQL_DML_STRING combined. If PGSQL_DML_STRING is part of the options then query string is returned.

Návratové hodnoty

Vrací TRUE při úspěchu, FALSE při selhání. Returns string if PGSQL_DML_STRING is passed via options.

Příklady

Příklad 1. pg_update() example

<?php
  $db
= pg_connect('dbname=foo');
  
$data = array('field1'=>'AA', 'field2'=>'BB');
  
  
// This is safe, since $_POST is converted automatically
  
$res = pg_update($db, 'post_log', $_POST, $data);
  if (
$res) {
      echo
"Data is updated: $res\n";
  } else {
      echo
"User must have sent wrong inputs\n";
  }
?>

Viz také

pg_convert()