Forum und email
pg_convert

pg_convert

(PHP 4 >= 4.3.0, PHP 5)

pg_convert --  Convert associative array values into suitable for SQL statement

Popis

array pg_convert ( resource connection, string table_name, array assoc_array [, int options] )

pg_convert() checks and converts the values in assoc_array into suitable values for use in a SQL statement. Precondition for pg_convert() is the existence of a table table_name which has at least as many columns as assoc_array has elements. The fieldnames in table_name must match the indices in assoc_array and the corresponding datatypes must be compatible. Returns an array with the converted values on success, FALSE otherwise.

Poznámka: If there are boolean fields in table_name don't use the constant TRUE in assoc_array. It will be converted to the string 'TRUE' which is no valid entry for boolean fields in PostgreSQL. Use one of t, true, 1, y, yes instead.

Varování

Tato funkce je EXPERIMENTÁLNÍ. Chování této funkce, její název a všechno ostatní, co je zde zdokumentováno, se v budoucích verzích PHP může BEZ OHLÁŠENÍ změnit. Berte to v úvahu a používejte tuto funkci na vlastní nebezpečí.

Seznam parametrů

connection

PostgreSQL database connection resource.

table_name

Name of the table against which to convert types.

assoc_array

Data to be converted.

options

Any number of PGSQL_CONV_IGNORE_DEFAULT, PGSQL_CONV_FORCE_NULL or PGSQL_CONV_IGNORE_NOT_NULL, combined.

Návratové hodnoty

An array of converted values, or FALSE on error.

Příklady

Příklad 1. pg_convert() example

<?php
  $dbconn
= pg_connect('dbname=foo');
  
  
$tmp = array(
      
'author' => 'Joe Thackery',
      
'year' => 2005,
      
'title' => 'My Life, by Joe Thackery'
  
);
  
  
$vals = pg_convert($dbconn, 'authors', $tmp);
?>

Viz také

pg_meta_data()