Forum und email
imagepsextendfont

imagepsextendfont

(PHP 3 >= 3.0.9, PHP 4, PHP 5)

imagepsextendfont -- Extend or condense a font

Popis

bool imagepsextendfont ( int font_index, float extend )

Extend or condense a font (font_index), if the value of the extend parameter is less than one you will be condensing the font.

Seznam parametrů

font_index

extend

Návratové hodnoty

Vrací TRUE při úspěchu, FALSE při selhání.

Poznámky

Poznámka: Tato funkce je k dispozici pouze v případě, že PHP bylo zkompilováno s přepínačem --enable-t1lib.