Forum und email
imagepsfreefont

imagepsfreefont

(PHP 3 >= 3.0.9, PHP 4, PHP 5)

imagepsfreefont -- Free memory used by a PostScript Type 1 font

Popis

bool imagepsfreefont ( resource fontindex )

imagepsfreefont() frees memory used by a PostScript Type 1 font.

Seznam parametrů

fontindex

Návratové hodnoty

Vrací TRUE při úspěchu, FALSE při selhání.

Poznámky

Poznámka: Tato funkce je k dispozici pouze v případě, že PHP bylo zkompilováno s přepínačem --enable-t1lib.