Forum und email
aspell_check

aspell_check

(PHP 3 >= 3.0.7, PHP 4 <= 4.2.3)

aspell_check -- Zkontrolovat slovo

Popis

bool aspell_check ( int dictionary_link, string word )

aspell_check() zkontroluje hláskování slova a vrátí TRUE, pokud je hláskování správné, a FALSE, pokud není.

Příklad 1. aspell_check()

$aspell_link=aspell_new ("english");
if (aspell_check ($aspell_link, "testt")) {
    echo "Toto je platné hláskování";
} else {
    echo "Pardon, špatné hláskování";
}