Forum und email
sem_get

sem_get

(PHP 3 >= 3.0.6, PHP 4, PHP 5)

sem_get -- Získat id semaforu

Popis

resource sem_get ( int key [, int max_acquire [, int perm [, int auto_release]]] )

Vrací idenfifikátor semaforu nebo FALSE.

sem_get() vrací id, které se dá použít k přístupu k System V semaforu s daným klíčem. Podle potřeby se vytvoří nový semafor s přístupovými právy definovanými v perm (default je 0666). Počet procesů, které mohou tento semafor získat současně je max_acquire (default je 1). Tato hodnota je ale nastavena pouze pokud tento proces zjistí, že k tomuto semaforu není současně připojen jiný proces.

Druhé volání sem_get() se stejným key vrátí jiný identifikátor semaforu, ale oba identifikátory ukazují na stejný semafor.

Viz také: sem_acquire() a sem_release().

Poznámka: Tato funkce nefunguje na Windows.