Forum und email
sem_acquire

sem_acquire

(PHP 3 >= 3.0.6, PHP 4, PHP 5)

sem_acquire -- Získat semafor

Popis

bool sem_acquire ( resource sem_identifier )

Při úspěchu vrací TRUE, při chybě FALSE.

sem_acquire() blokuje (pokud je optřeba) až do získání semaforu. Proces pokoušející se získat semafor, který už získal bude blokovat navěky, pokud by získání tohoto semaforu způsobilo překročení jeho hodnoty max_acquire.

Po zpracování požadavku se všechny získané, ale explicitně neuvolněné semafoty uvolní automaticky, a vygeneruje se varování.

Viz také: sem_get() a sem_release().