Forum und email
sem_release

sem_release

(PHP 3 >= 3.0.6, PHP 4, PHP 5)

sem_release -- Uvolnit semafor

Popis

bool sem_release ( resource sem_identifier )

Při úspěchu vrací TRUE, jinak FALSE.

sem_release() uvolňí semafor, pokud ho volající proces drží, jinak se vygeneruje varování.

Po uvolnění může být semafor znovu získán pomocí sem_acquire().

Viz také: sem_get() a sem_acquire().

Poznámka: Tato funkce nefunguje na Windows.