Forum und email
cpdf_finalize

cpdf_finalize

(PHP 3 >= 3.0.8, PHP 4, PHP 5 <= 5.0.4)

cpdf_finalize -- Ends document

Popis

bool cpdf_finalize ( int pdf_document )

Ends the PDF document.

You still have to call cpdf_close().

Seznam parametrů

pdf_document

The document handle, returned by cpdf_open().

Návratové hodnoty

Vrací TRUE při úspěchu, FALSE při selhání.

Viz také

cpdf_close()