Forum und email
openssl_get_privatekey

openssl_get_privatekey

(PHP 4 >= 4.0.4, PHP 5)

openssl_get_privatekey -- Připravit soukromý PEM klíč k použití

Popis

int openssl_get_privatekey ( string key [, string passphrase] )

Pri úspěchu vrací klíč, při chybě FALSE.

openssl_get_privatekey() rozparsuje sourkomý PEM klíč key a připraví ho k použití v dalších funkcích. Volitelný argument passphrase musí být předán, pokud je tento klíč zakódován (chráněn heslem).