Forum und email
com_invoke

com_invoke

(PHP 4)

com_invoke --  Volá metodu COM komponenty.

Popis

mixed com_invoke ( resource com_object, string function_name [, mixed function_parameters] )

com_invoke() volá metodu COM komponenty odkazované com_object. Pokud dojde k chybě, vrací FALSE, při úspěchu vrací návratovou hodnotu metody function_name.