Forum und email
imagefttext

imagefttext

(PHP 4 >= 4.1.0, PHP 5)

imagefttext -- Write text to the image using fonts using FreeType 2

Popis

array imagefttext ( resource image, float size, float angle, int x, int y, int col, string font_file, string text [, array extrainfo] )

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.

Seznam parametrů

image

An image resource, returned by one of the image creation functions, such as imagecreatetruecolor().

size

angle

x

y

col

font_file

text

extrainfo

Návratové hodnoty

This function returns an array containing the following elements:

0lower left x-coordinate
1lower left y-coordinate
2upper right x-coordinate
3upper right y-coordinate

Poznámky

Poznámka: Tato funkce vyžaduje GD 2.0.1 nebo novější (doporučena verze 2.0.28 nebo novější).

Poznámka: This function is only available if PHP is compiled with freetype support (--with-freetype-dir=DIR)

ChangeLog (záznam změn)

VerzePopis
4.3.5 extrainfo was made optional.