Forum und email
imageftbbox

imageftbbox

(PHP 4 >= 4.1.0, PHP 5)

imageftbbox -- Give the bounding box of a text using fonts via freetype2

Popis

array imageftbbox ( float size, float angle, string font_file, string text [, array extrainfo] )

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.

Seznam parametrů

size

angle

font_file

text

extrainfo

Návratové hodnoty

Poznámky

Poznámka: Tato funkce vyžaduje GD 2.0.1 nebo novější (doporučena verze 2.0.28 nebo novější).

Poznámka: This function is only available if PHP is compiled with freetype support (--with-freetype-dir=DIR)

ChangeLog (záznam změn)

VerzePopis
4.3.5 extrainfo was made optional.