Forum und email
ftp_cdup

ftp_cdup

(PHP 3 >= 3.0.13, PHP 4, PHP 5)

ftp_cdup -- Changes to the parent directory

Popis

bool ftp_cdup ( resource ftp_stream )

Changes to the parent directory.

Seznam parametrů

ftp_stream

The link identifier of the FTP connection.

Návratové hodnoty

Vrací TRUE při úspěchu, FALSE při selhání.

Příklady

Příklad 1. ftp_cdup() example

<?php
// set up basic connection
$conn_id = ftp_connect($ftp_server);

// login with username and password
$login_result = ftp_login($conn_id, $ftp_user_name, $ftp_user_pass);

// change the current directory to html
ftp_chdir($conn_id, 'html');

echo
ftp_pwd($conn_id); // /html

// return to the parent directory
if (ftp_cdup($conn_id)) {
  echo
"cdup successful\n";
} else {
  echo
"cdup not successful\n";
}

echo
ftp_pwd($conn_id); // /

ftp_close($conn_id);
?>