Forum und email
imagecreatefromgd2part

imagecreatefromgd2part

(PHP 4 >= 4.1.0, PHP 5)

imagecreatefromgd2part -- Create a new image from a given part of GD2 file or URL

Popis

resource imagecreatefromgd2part ( string filename, int srcX, int srcY, int width, int height )

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.

Tip: S touto funkcí můžete používat URL jako název souboru, pokud je zapnuta volba "fopen wrappers". Pro více detailů o tom, jak specifikovat název souboru, a Npro seznam porporovaných URL protokolů, viz fopen().

Seznam parametrů

filename

srcX

srcY

width

height

Poznámky

Poznámka: Tato funkce vyžaduje GD 2.0.1 nebo novější (doporučena verze 2.0.28 nebo novější).

Varování

Verze PHP pro Windows starší než 4.3.0 nepodporuje pro tuto funkci dálkový přístup k souborům, a to ani když je aktivní volba allow_url_fopen.