Forum und email
set_file_buffer

set_file_buffer

(PHP 3 >= 3.0.8, PHP 4 >= 4.0.1, PHP 5)

set_file_buffer --  Nastaví buffer pro soubor

Popis

int set_file_buffer ( int fp, int buffer )

Výstup pomocí fwrite() je implicitně bufferován do bufferu o velikosti 8 KB. To znamená, že když chtějí dva procesy zapisovat do téhož streamu (souboru), každý je vždy po 8 KB přerušen, aby ten druhý mohl zapisovat. Funkce set_file_buffer() nastavuje buffering pro zápis přes daný deskriptor fp na buffer bytů. Pokud je buffer roven 0, zápisy nejsou bufferovány. To zajišťuje, že všechny zápisy jsou dokončeny dřív, než ostatní procesy mohou do souboru zapisovat.

Funkce vrací 0 při úspěchu nebo EOF (konec souboru) pokud požadavek nemůže být uskutečněn.

Následující příklad demonstruje, jak používat funkci set_file_buffer() k vytvoření nebufferovaného streamu.

Příklad 1. set_file_buffer() example

$fp=fopen($file, "w");
if($fp){
  set_file_buffer($fp, 0);
  fputs($fp, $output);
  fclose($fp);
}

Viz také fopen(), fwrite().