Forum und email
cpdf_setflat

cpdf_setflat

(PHP 3 >= 3.0.8, PHP 4, PHP 5 <= 5.0.4)

cpdf_setflat -- Sets flatness

Popis

bool cpdf_setflat ( int pdf_document, float value )

Sets the flatness.

Seznam parametrů

pdf_document

The document handle, returned by cpdf_open().

value

The flatness as a float, between 0 and 100

Návratové hodnoty

Vrací TRUE při úspěchu, FALSE při selhání.