Forum und email
PDF_setlinewidth

PDF_setlinewidth

(PHP 3 >= 3.0.6, PHP 4, PECL)

PDF_setlinewidth -- Set line width

Popis

bool PDF_setlinewidth ( resource p, float width )

Sets the current line width. Vrací TRUE při úspěchu, FALSE při selhání.