Forum und email
pg_insert

pg_insert

(PHP 4 >= 4.3.0, PHP 5)

pg_insert --  Insert array into table

Popis

mixed pg_insert ( resource connection, string table_name, array assoc_array [, int options] )

pg_insert() inserts the values of assoc_array into the table specified by table_name. If options is specified, pg_convert() is applied to assoc_array with the specified options.

Varování

Tato funkce je EXPERIMENTÁLNÍ. Chování této funkce, její název a všechno ostatní, co je zde zdokumentováno, se v budoucích verzích PHP může BEZ OHLÁŠENÍ změnit. Berte to v úvahu a používejte tuto funkci na vlastní nebezpečí.

Seznam parametrů

connection

PostgreSQL database connection resource.

table_name

Name of the table into which to insert rows. The table table_name must at least have as many columns as assoc_array has elements.

assoc_array

An array whose keys are field names in the table table_name, and whose values are the values of those fields that are to be inserted.

options

Any number of PGSQL_CONV_OPTS, PGSQL_DML_NO_CONV, PGSQL_DML_EXEC, PGSQL_DML_ASYNC or PGSQL_DML_STRING combined. If PGSQL_DML_STRING is part of the options then query string is returned.

Návratové hodnoty

Vrací TRUE při úspěchu, FALSE při selhání. Returns string if PGSQL_DML_STRING is passed via options.

Příklady

Příklad 1. pg_insert() example

<?php
  $dbconn
= pg_connect('dbname=foo');
  
// This is safe, since $_POST is converted automatically
  
$res = pg_insert($dbconn, 'post_log', $_POST);
  if (
$res) {
      echo
"POST data is successfully logged\n";
  } else {
      echo
"User must have sent wrong inputs\n";
  }
?>

Viz také

pg_convert()