Forum und email
PDF_setflat

PDF_setflat

(PHP 3 >= 3.0.6, PHP 4, PECL)

PDF_setflat -- Set flatness

Popis

bool PDF_setflat ( resource pdfdoc, float flatness )

Sets the flatness parameter. Vrací TRUE při úspěchu, FALSE při selhání.