Forum und email
imagecreatefrompng

imagecreatefrompng

(PHP 3 >= 3.0.13, PHP 4, PHP 5)

imagecreatefrompng -- Create a new image from file or URL

Popis

resource imagecreatefrompng ( string filename )

imagecreatefrompng() returns an image identifier representing the image obtained from the given filename.

imagecreatefrompng() returns an empty string on failure. It also outputs an error message, which unfortunately displays as a broken link in a browser. To ease debugging the following example will produce an error PNG:

Příklad 1. Example to handle an error during creation

<?php
function LoadPNG($imgname)
{
    
$im = @imagecreatefrompng($imgname); /* Attempt to open */
    
if (!$im) { /* See if it failed */
        
$im  = imagecreatetruecolor(150, 30); /* Create a blank image */
        
$bgc = imagecolorallocate($im, 255, 255, 255);
        
$tc  = imagecolorallocate($im, 0, 0, 0);
        
imagefilledrectangle($im, 0, 0, 150, 30, $bgc);
        
/* Output an errmsg */
        
imagestring($im, 1, 5, 5, "Error loading $imgname", $tc);
    }
    return
$im;
}
header("Content-Type: image/png");
$img = LoadPNG("bogus.image");
imagepng($img);
?>

Výše uvedený příklad vypíše něco jako:

Tip: S touto funkcí můžete používat URL jako název souboru, pokud je zapnuta volba "fopen wrappers". Pro více detailů o tom, jak specifikovat název souboru, a Npro seznam porporovaných URL protokolů, viz fopen().

Seznam parametrů

filename

Path to the PNG image

Návratové hodnoty

Returns an image resource identifier on success, FALSE on errors.

Poznámky

Varování

Verze PHP pro Windows starší než 4.3.0 nepodporuje pro tuto funkci dálkový přístup k souborům, a to ani když je aktivní volba allow_url_fopen.