Forum und email
PDF_end_template

PDF_end_template

(PHP 4 >= 4.0.5, PECL)

PDF_end_template -- Finish template

Popis

bool PDF_end_template ( resource p )

Finishes a template definition. Vrací TRUE při úspěchu, FALSE při selhání.