Forum und email
imagecreatefromxpm

imagecreatefromxpm

(PHP 4 >= 4.0.1, PHP 5)

imagecreatefromxpm -- Create a new image from file or URL

Popis

resource imagecreatefromxpm ( string filename )

imagecreatefromxpm() returns an image identifier representing the image obtained from the given filename.

Tip: S touto funkcí můžete používat URL jako název souboru, pokud je zapnuta volba "fopen wrappers". Pro více detailů o tom, jak specifikovat název souboru, a Npro seznam porporovaných URL protokolů, viz fopen().

Seznam parametrů

filename

Path to the XPM image

Návratové hodnoty

Returns an image resource identifier on success, FALSE on errors.

Návratové hodnoty

Poznámka: Tato funce je k dispozici jen tehdy, bylo-li PHP zkompilováno s přibalenou verzí knihovny GD.

Varování

Verze PHP pro Windows starší než 4.3.0 nepodporuje pro tuto funkci dálkový přístup k souborům, a to ani když je aktivní volba allow_url_fopen.