Forum und email
imagecolormatch

imagecolormatch

(PHP 4 >= 4.3.0, PHP 5)

imagecolormatch -- Makes the colors of the palette version of an image more closely match the true color version

Popis

bool imagecolormatch ( resource image1, resource image2 )

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.

Seznam parametrů

image1

A truecolor image link resource

image2

A palette image link resource pointing to an image that has the same size as image1

Návratové hodnoty

Vrací TRUE při úspěchu, FALSE při selhání.

Poznámky

Poznámka: Tato funce je k dispozici jen tehdy, bylo-li PHP zkompilováno s přibalenou verzí knihovny GD.

Poznámka: Tato funkce vyžaduje GD 2.0.1 nebo novější (doporučena verze 2.0.28 nebo novější).