Forum und email
imagecreatefromwbmp

imagecreatefromwbmp

(PHP 4 >= 4.0.1, PHP 5)

imagecreatefromwbmp -- Create a new image from file or URL

Popis

resource imagecreatefromwbmp ( string filename )

imagecreatefromwbmp() returns an image identifier representing the image obtained from the given filename.

imagecreatefromwbmp() returns an empty string on failure. It also outputs an error message, which unfortunately displays as a broken link in a browser. To ease debugging the following example will produce an error WBMP:

Příklad 1. Example to handle an error during creation

<?php
function LoadWBMP($imgname)
{
    
$im = @imagecreatefromwbmp($imgname); /* Attempt to open */
    
if (!$im) { /* See if it failed */
        
$im  = imagecreatetruecolor (20, 20); /* Create a blank image */
        
$bgc = imagecolorallocate($im, 255, 255, 255);
        
$tc  = imagecolorallocate($im, 0, 0, 0);
        
imagefilledrectangle($im, 0, 0, 10, 10, $bgc);
        
/* Output an errmsg */
        
imagestring($im, 1, 5, 5, "Error loading $imgname", $tc);
    }
    return
$im;
}
?>

Tip: S touto funkcí můžete používat URL jako název souboru, pokud je zapnuta volba "fopen wrappers". Pro více detailů o tom, jak specifikovat název souboru, a Npro seznam porporovaných URL protokolů, viz fopen().

Seznam parametrů

filename

Path to the WBMP image

Návratové hodnoty

Returns an image resource identifier on success, FALSE on errors.

Poznámky

Poznámka: Podpora formátu WBMP je k dispozici jen v případě, že bylo PHP zkompilováno s GD-1.8 nebo novější.

Varování

Verze PHP pro Windows starší než 4.3.0 nepodporuje pro tuto funkci dálkový přístup k souborům, a to ani když je aktivní volba allow_url_fopen.