Forum und email
imagelayereffect

imagelayereffect

(PHP 4 >= 4.3.0, PHP 5)

imagelayereffect -- Set the alpha blending flag to use the bundled libgd layering effects

Popis

bool imagelayereffect ( resource image, int effect )

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.

Seznam parametrů

image

An image resource, returned by one of the image creation functions, such as imagecreatetruecolor().

effect

Návratové hodnoty

Vrací TRUE při úspěchu, FALSE při selhání.

Poznámky

Poznámka: Tato funce je k dispozici jen tehdy, bylo-li PHP zkompilováno s přibalenou verzí knihovny GD.

Poznámka: Tato funkce vyžaduje GD 2.0.1 nebo novější (doporučena verze 2.0.28 nebo novější).