Forum und email
imagefilledellipse

imagefilledellipse

(PHP 4 >= 4.0.6, PHP 5)

imagefilledellipse -- Draw a filled ellipse

Popis

bool imagefilledellipse ( resource image, int cx, int cy, int width, int height, int color )

Draws an ellipse centered at the specified coordinate on the given image.

Seznam parametrů

image

An image resource, returned by one of the image creation functions, such as imagecreatetruecolor().

cx

x-coordinate of the center

cy

y-coordinate of the center

width

The arc width

height

The arc height

color

The fill color. A color identifier created with imagecolorallocate()

Návratové hodnoty

Vrací TRUE při úspěchu, FALSE při selhání.

Příklady

Příklad 1. imagefilledellipse() example

<?php

// create a blank image
$image = imagecreatetruecolor(400, 300);

// fill the background color
$bg = imagecolorallocate($image, 0, 0, 0);

// choose a color for the ellipse
$col_ellipse = imagecolorallocate($image, 255, 255, 255);

// draw the white ellipse
imagefilledellipse($image, 200, 150, 300, 200, $col_ellipse);

// output the picture
header("Content-type: image/png");
imagepng($image);

?>

Výše uvedený příklad vypíše něco jako:

Poznámky

Poznámka: Tato funkce vyžaduje GD 2.0.1 nebo novější (doporučena verze 2.0.28 nebo novější).