Forum und email
PDF_restore

PDF_restore

(PHP 3 >= 3.0.6, PHP 4, PECL)

PDF_restore -- Restore graphics state

Popis

bool PDF_restore ( resource p )

Restores the most recently saved graphics state. Vrací TRUE při úspěchu, FALSE při selhání.