Forum und email
com_set

com_set

(PHP 3 >= 3.0.3, PHP 4)

com_set --  Přiřazuje hodnotu vlastnosti COM komponenty.

Popis

void com_set ( resource com_object, string property, mixed value )

Nastavuje hodnotu vlastnosti property COM komponent odkazované com_object. Vrací TRUE, pokud je property nastaveno. Při chybě vrací FALSE.