Forum und email
imagepolygon

imagepolygon

(PHP 3, PHP 4, PHP 5)

imagepolygon -- Draws a polygon

Popis

bool imagepolygon ( resource image, array points, int num_points, int color )

imagepolygon() creates a polygon in the given image.

Seznam parametrů

image

An image resource, returned by one of the image creation functions, such as imagecreatetruecolor().

points

An array containing the polygon's vertices, i.e. points[0] = x0, points[1] = y0, points[2] = x1, points[3] = y1, etc.

num_points

Total number of points (vertices)

color

A color identifier created with imagecolorallocate()

Návratové hodnoty

Vrací TRUE při úspěchu, FALSE při selhání.

Příklady

Příklad 1. imagepolygon() example

<?php
// create a blank image
$image = imagecreatetruecolor(400, 300);

// fill the background color
$bg = imagecolorallocate($image, 0, 0, 0);

// choose a color for the polygon
$col_poly = imagecolorallocate($image, 255, 255, 255);

// draw the polygon
imagepolygon($image, array (
        
0,   0,
        
100, 200,
        
300, 200
    
),
    
3,
    
$col_poly);

// output the picture
header("Content-type: image/png");
imagepng($image);

?>

Výše uvedený příklad vypíše něco jako: