Forum und email
IIS Administration Functions

LXIII. IIS Administration Functions

Úvod

Toto rozšíření PECL není přibaleno k PHP. This extension is available for Win32 only. It provides functions to administrate Microsoft Internet Information Server (IIS). The extension includes function to create web sites and virtual directories as well as configuring security and script mapping. These functions have been added in PHP 4.

In order to use these functions you must enable the php_iisfunc.dll DLL inside of php.ini. Tuto DLL knihovnu pro rozšíření PECL můžete stahovat ze stránky PHP Downloads nebo z https://snaps.php.net/.

Požadavky

Tyto funkce jsou k dispozici jako součást standardního modulu, který je vždy dostupný.

Instalace

K používání těchto funkcí není třeba žádná instalace, jsou součástí jádra PHP.

Konfigurace běhu

Toto rozšíření nemá definováno žádné konfigurační direktivy.

Typy prostředků

Toto rozšíření nemá definován žádný typ prostředku (resource).

Předdefinované konstanty

Tyto konstanty jsou definovány tímto rozšířením a budou k dispozici pouze tehdy, bylo-li rozšíření zkompilováno společně s PHP nebo dynamicky zavedeno za běhu.

IIS_READ (integer)

IIS_WRITE (integer)

IIS_EXECUTE (integer)

IIS_SCRIPT (integer)

IIS_ANONYMOUS (integer)

IIS_BASIC (integer)

IIS_NTLM (integer)

IIS_STARTING (integer)

IIS_STOPPED (integer)

IIS_PAUSED (integer)

IIS_RUNNING (integer)

Obsah
iis_add_server -- Creates a new virtual web server
iis_get_dir_security -- Gets Directory Security
iis_get_script_map -- Gets script mapping on a virtual directory for a specific extension
iis_get_server_by_comment -- Return the instance number associated with the Comment
iis_get_server_by_path -- Return the instance number associated with the Path
iis_get_server_rights -- Gets server rights
iis_get_service_state -- Returns the state for the service defined by ServiceId
iis_remove_server -- Removes the virtual web server indicated by ServerInstance
iis_set_app_settings -- Creates application scope for a virtual directory
iis_set_dir_security -- Sets Directory Security
iis_set_script_map -- Sets script mapping on a virtual directory
iis_set_server_rights -- Sets server rights
iis_start_server -- Starts the virtual web server
iis_start_service -- Starts the service defined by ServiceId
iis_stop_server -- Stops the virtual web server
iis_stop_service -- Stops the service defined by ServiceId