Forum und email
iis_get_service_state

iis_get_service_state

(PECL)

iis_get_service_state -- Returns the state for the service defined by ServiceId

Popis

int iis_get_service_state ( string service_id )

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.