Forum und email
iis_get_server_rights

iis_get_server_rights

(PECL)

iis_get_server_rights -- Gets server rights

Popis

int iis_get_server_rights ( int server_instance, string virtual_path )

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.