Forum und email
iis_remove_server

iis_remove_server

(PECL)

iis_remove_server -- Removes the virtual web server indicated by ServerInstance

Popis

int iis_remove_server ( int server_instance )

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.