Forum und email
iis_set_app_settings

iis_set_app_settings

(PECL)

iis_set_app_settings -- Creates application scope for a virtual directory

Popis

int iis_set_app_settings ( int server_instance, string virtual_path, string application_scope )

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.