Forum und email
iis_set_dir_security

iis_set_dir_security

(PECL)

iis_set_dir_security -- Sets Directory Security

Popis

int iis_set_dir_security ( int server_instance, string virtual_path, int directory_flags )

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.